top of page

Düzeltme İşareti Kullanılan Kelimeler Listesi

Nedense herkes TDK'nın düzeltme işaretini -yaygın bilinen adıyla inceltme işaretini ya da şapkayı-tamamen kaldırdığını düşünüyor. TDK sadece düzeltme işareti kullanılan kelimelerin sayısını azalttı, tamamen kaldırmadı. Gördüğümüz kadarıyla şu anda en çok yapılan imla hataları düzeltme işareti konusunda oluyor.

Bu nedenle size günlük hayatta çok kullanılan ve içinde düzeltme işareti bulunan kelimelerin bir listesini vermek istedik. Pek kullanımı olmayan daha birçok kelime var. O kelimeleri kullandığınızda TDK'nın sitesinden kontrol edebilirsiniz. Ama kitabınızı ya da yazdığınız yazıyı bitirdikten sonra bu listedeki kelimeleri aratıp düzeltirseniz yazınız çok daha güzel olacaktır. Bu arada hala-hâlâ ve kar-kâr gibi hem düzeltme işareti kullanarak hem de kullanılmadan yazılan kelimeler olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.

DÜZELTME İŞARETİ KULLANILAN KELİMELER

âşık

âyet

bîçare

bîhaber

billûr

bîtaraf

bîvefa

cefakâr

cüretkâr

dâhi

dâhil

dergâh

dîni

dükkân

fedakâr

felâket

gâvur

günahkâr

hâkim

Hakkâri

hâlâ

hâlde

hâlinde

hâlükâr

hengâme

hikâye

hilâl

hilekâr

hizmetkâr

ihlâs

ihmalkâr

ihtilâl

ilâhî

ilân

ilâve

ilmî

imkân

inkâr

istiklâl

isyankâr

itaatkâr

kâbus

kâfi

kâfir

kâğıt

kâinat

kanaatkâr

kâr

Kâzım

lütufkâr

mahkûm

mekân

meskûn

Mevlâna

mezkûr

millî

muhafazakâr

müsamahakâr

nikâh

niyâz

ordugâh

pekâlâ

pîr

rahîm

rebâb

rengârenk

resmî

rükû

rüzgâr

sahtekâr

sanatkâr

sitemkâr

sükûn

sükût

şûra

tahripkâr

tehditkâr

tezgâh

tövbekâr

vefakâr

yadigâr

yegâne

zekâ

ziyankâr

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page