top of page
Vali Paşa Kazım Dirik

Kâzım Dirik 1881’de Manastır’da doğdu.

 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Cemal Paşa’nın ünlü “Menzil Teşkilatı”nın kuruluşuna önemli katkılarıyla dikkati çeken, daha sonra Ulusal Mücadele’de Atatürk’ün Kurmay Başkanlığında bulunmuş olan Kâzım Dirik, Bandırma Vapuru’nda O’nunla birlikte Samsun’a çıktı. Erzurum’da Müstahkem Mevki Komutanlığı ve Gürcistan’da TBMM Fevkalade Mümessili [Olağanüstü Temsilcisi] olarak görev yaptı.

 

Kurtuluş Savaşı sırasında Konya’da Batı Orduları Menzil Müfettişliği’nde ve Bitlis Valiliği’nde bulundu.

 

1926’da İzmir Valiliği’ne getirildi. Kâzım Paşa, işgal kuvvetlerince yakılıp yıkılmış olan İzmir’in imarı için gece gündüz çalışarak şehirde çok sayıda bayındırlık eseri yapılmasını, kooperatifler, okullar açılmasını sağladı.

 

Başarısının en büyük etkenlerinden biri, çalışmaları sırasında halkla, köylülerle yakın ilişki kurması, onları yanına almasıydı. 1935’te Trakya Umumi Müfettişliği’ne (bölge valiliğine) atanan Kâzım Paşa, 1941’den ölümüne kadar da Trakya’ya hizmet verdi.

 

Torunu Kâzım Doğan Dirik’in -bir kısmı bugüne kadar yayımlanmamış- belgelere, basın taramalarına, uzun süren araştırmalara dayanarak hazırladığı bu kitapta Kâzım Paşa’nın hemen her yönü ele alınıyor. Dirik aile arşivinden özgün fotoğraflar, Rusça, Fransızca ve eski Türkçe belgeler, mektuplar yer alıyor. TBMM Gürcistan Fevkalade Mümessili olduğu dönemi yansıtan ve ilk kez gün ışığına çıkan belgeler tarihimizin bilinmeyen bir yönüne ışık tutarken, İzmir Valiliği yıllarını ele alan bölüm, Atatürk’e yürekten bağlı bir Cumhuriyet yöneticisinin başarılarının ibret alınacak öyküsünü gözler önüne seriyor.

 

Paşa’nın kızı Şükran Hanım’la ünlü tiyatro sanatçısı Muammer Karaca’nın evlilikle sonuçlanan aşk hikayesinin yer aldığı kitap, Dirik aile arşivinden fotoğraflar, Rusça, Fransızca ve eski Türkçe belgelerle zenginleştirilmiş bir Cumhuriyet yöneticisinin ibret alınacak öyküsü.

 

Kitaptan diğer satırbaşları;

*Ordunun her türlü araç gereç ve gıda ihtiyacını sağlayan Menzil Teşkilatı’na büyük katkıları  oldu

* Balkan Savaşlarına katıldı

* 16 Mayıs 1919’da Samsun’a doğru yola çıkan Bandırma Vapuru’nda  Mustafa Kemal Paşa’yla birlikteydi

* Rauf Orbay’ın  Miralay Kazım Bey aleyhine yazdığı mektup

* Askerlikten istifa...

* Çocuk Alayları

* Batum’un son Türk Valisi Kazım Dirik

* Emperyalizm’e karşı güçbirliği

*Ermeni Sorunu

*Bolşevik Rus,Gürcü Savaşı

* Mevlana Dergahında Ruhi Dede

* Şeyh Sait İsyanı

* İzmir’in Vali Paşa’sı

* Kazım dirik, Mustafa Kemal’e İzmir’deki suikast girişimini önlüyor

Vali Paşa Kazım Dirik

Stok kodu: 978-994-4081-05-4
₺21.00Fiyat
  • Yazar

    K. Doğan Dirik

  • Sayfa Sayısı

    512

bottom of page